دانلود

لینک

عکس های مربوطهاطلاعات دستگاه

 نام دستگاه: )فارسي- لاتين ( : فلوسایتومتری     Flow Cytometer

مدل دستگاه :    BD FACSCalibur

سال ساخت:   2009

سال خريد:   1389

کشور سازنده : آمریکا


خاصيتهاي قابل اندازه گيري : شناسایی و جداسازی یک نوع سلول مشخص در میان جمعیت متنوع سلول ها

زمينه هاي كاربردي تحقیقات سلولی و مولکولی-بافت شناسی-ایمنولوژی-پزشکی..

 

موارد قابل اندازه گيري با دستگاه :

 مورد اندازه گیری

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

سلول زنده یا فیکس شده انسانی یا حیوانی

درصد  

 

 

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

-ایمونوفنوتایپ سلولی

-آنالیزDNA -جداسازی سلول ها

آپوپتوز-غلظت و جابجای کلسیم

حضوري با هماهنگي قبلي با آزمايشگاه

        توجه : 1- تمامي مراحل اماده سازي نمونه و تفسير اطلاعات بر عهده‌ي فرد متقاضي مي باشد .

   2- ميزان نمونه جهت کار با دستگاه حدود نيم تا يک ميلي ليتر باشد .

 

 

          تجهيزات جانبي اين دستگاه : محلول هایCell fix-cell wash-lysing-Rinse-clean-sheath

 

کاربرهای دستگاه

 نام و نام خانوادگی

مدرک

شماره تماس

ایمیل

سمت سازمانی

اسماء زیادی

کارشناس شیمی کاربردی

3337455-0611

zayadiasma@yahoo.com

zayadi.a@ajums.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه

 

 نام و نام خانوادگی

مدرک

شماره تماس

ایمیل

سمت سازمانی

مژگان حیدری

کارشناس ارشد ایمونولوژی

3337455-0611

 heidari-m@ajums.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه

 

اطلاعاتی در مورد دستگاه

 فلوسایتومتری روشی دستگاهی و بسیار دقیق است که جزء لاینفکی از تحقیقات بیولوژی پایه و تشخیص بیماری ها بوده که به خصوصیات پراکنده سازی نور توسط سلول های تحت آزمایش و نیز بر نشر فلوئورسانس از آنها استوار است.نشر فلورسانس با استفاده از آنتی بادی های کونژوگه با فلورانس انجام شده که این آنتی بادی ها می توانند مولکول های سطحی و یا ترکیبات داخلی سلول ها را ردیابی کرده و به آنها متصل شوند و شناسایی انواع سلول های موجود در یک جمعیت سلولی متنوع را توسط فلوسایتومتری امکانپذیر سازند.

کاربرد دستگاه :

جستجوی آپوپتوز و اندازه گیری سلول های آپوپتوتیک از میان مخلوطی از سلول ها دیگر، تعیین کمی مقدار DNAو شناسایی سلول های دیپلوئید نرمال در حال استراحت،شناسایی سلول های که در مرحله پیش میتوزی و یا میتوز هستند، اندازه گیری تعداد کروموزوم ها(هنجار یا ناهنجار)،تشخیص بیماری های بدخیم مانند سرطان با سلول های آناپلوئیدی و...

دستگاه حاضر از تکنیک Cell Sortingنیز بهره مند بوده و امکان جداسازی یک سلول خاص را در میان جمعیت سلول ها دارا می باشد .

 

BD

Company

Cell Quest(macintosh)

Software

Facscalibw

Model

Four color (FITC,PE,PERCP,APC)

Analysis

Blue   488nm

Laser

Red 635nm

16-29c(60-85F)

Operating temperature

10-90%

Operating humidity

 

 

 

تاریخ بازنگری:6/10/91  

 


 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7